ബെത്‌ലഹേമിലെ ചെറിയ പുല്ക്കൂട്ടില്‍ നടന്നതുപോലുള്ള അത്ര വലിയ ഒരത്ഭുതം ലോകത്തില്‍ മറ്റൊരിടത്തും നടന്നിട്ടില്ല. ഇവിടെ ദൈവവും മനുഷ്യനും ഒന്നായിത്തീര്‍ന്നു.

തോമസ് അകെംപിസ്

ദൈവമേ, എന്റെ ജീവിതകാലം മുഴുവന്‍ ഞാന്‍ അങ്ങയെ പുകഴ്ത്തും. ഞാന്‍ കൈകളുയര്‍ത്തി അങ്ങയുടെ നാമം വിളിച്ചപേക്ഷിക്കും | സങ്കീര്‍ത്തനങ്ങള്‍ 63:4
Read more Thoolikaa issues

Copyright © 2014 - 2020 Thoolikaa | Designed and updated by Literature and Media Ministry provided by Jesus Youth Dubai
Visitors: 160849