സ്വാഭാവിക ജനനനിയന്ത്രണമെന്നത് പരസ്പര സ്‌നേഹത്തില്‍ നിന്നുണ്ടാകുന്ന ആത്മനിയന്ത്രണമല്ലാതെ മറ്റൊന്നല്ല.

വാഴ്ത്തപ്പെട്ട മദര്‍ തെരേസ (1910-1997)
നോബല്‍ സമ്മാനപ്രസംഗം 1979

അവിടുന്നാണ് എന്റെ അന്തരംഗത്തിനു രൂപം നല്‍കിയത്; എന്റെ അമ്മയുടെ ഉദരത്തില്‍ അവിടുന്ന് എന്നെ മെനഞ്ഞു. ഞാന്‍ അങ്ങയെ സ്തുതിക്കുന്നു; | സങ്കീര്‍ത്തനങ്ങള്‍ 139:13
Read more Thoolikaa issues

Copyright © 2014 - 2020 Thoolikaa | Designed and updated by Literature and Media Ministry provided by Jesus Youth Dubai
Visitors: 160756