'ഞങ്ങള്‍ക്കുള്ളത് ഇല്ലാത്ത അനേകം കുട്ടികളും, അനേകം സ്ത്രീകളും, അനേകം പുരുഷന്മാരും ലോകത്തിലുണ്ടെന്ന കാര്യം മറക്കരുത്. നിങ്ങള്‍ക്കു വേദനിക്കുവോളം അവരെ സ്‌നേഹിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുക '

കല്‍ക്കട്ടയിലെ വാഴ്ത്തപ്പെട്ട മദര്‍ തെരേസ (1910-1997) ?

കര്‍ത്താവ് ആര്‍ദ്രഹൃദയനും കാരുണ്യവാനുമാണ്; ക്ഷമാശീലനും സ്‌നേഹനിധിയും ആണ്. | (സങ്കീര്‍ത്തനങ്ങള്‍ 103:8)
Read more Thoolikaa issues

Copyright © 2014 - 2020 Thoolikaa | Designed and updated by Literature and Media Ministry provided by Jesus Youth Dubai
Visitors: 160849