തീര്‍ത്ഥാടനത്തിന്റെ ലക്ഷ്യമെന്താണ്? (യൂകാറ്റ് 276)

തീര്‍ത്ഥാടനത്തിനു പോകുന്ന വ്യക്തി ' തന്റെ കാല്‍പാദങ്ങള്‍കൊണ്ട് ' പ്രാര്‍ത്ഥിക്കുന്നു. തന്റെ ജീവിതം മുഴുവനും ദൈവത്തിങ്കലേയ്ക്കുള്ള സുദീര്‍ഘയാത്രയാണെന്ന് എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങള്‍ക്കൊണ്ടും അനുഭവിച്ചറിയുകയും ചെയ്യുന്നു. (1674)

പൗരാണികകാലത്ത് ഇസ്രായേല്‍ക്കാര്‍ ജറുസലേം ദേവാലയത്തിലേക്ക് തീര്‍ത്ഥാടനം നടത്തിയിരുന്നു. ക്രിസ്ത്യാനികള്‍ ഈ പതിവു സ്വീകരിച്ചു. അങ്ങനെ അത്, പ്രത്യേകിച്ച് മധ്യയുഗത്തില്‍ വികസിച്ച് വിശുദ്ധനാടുകളിലേക്കുള്ള സ്ഥിര തീര്‍ത്ഥാടന പ്രസ്ഥാനമായി (സര്‍വ്വോപരി ജറുസലേമിലേക്കും റോമില്‍ അപ്പസ്‌തോലന്മാരുടെ കല്ലറകളിലേക്കും സാന്തിയാഗോ ദേ പോസ്‌തേലയിലേക്കും). മിക്കപ്പോഴും ആളുകള്‍ പ്രായശ്ചിത്ത പ്രവൃത്തിയായി തീര്‍ത്ഥാടനം നടത്തി. ചിലപ്പോള്‍, സ്വയം പീഡിപ്പിച്ചും ശിക്ഷിച്ചും ദൈവതിരുമുമ്പാകെ നീതീകരിക്കപ്പെടാമെന്ന മിഥ്യാധാരണയാല്‍ അവരുടെ പ്രവൃത്തികള്‍ സ്വാധീനിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. ഇന്ന് തീര്‍ത്ഥാടനങ്ങള്‍ അനന്യമായ നവീകരണം അനുഭവിക്കുന്നു. ദൈവകൃപ നിറഞ്ഞ സ്ഥലങ്ങളില്‍നിന്ന് വരുന്ന സമാധാനവും ശക്തിയും ആളുകള്‍ തേടുകയാണ്. ഒറ്റയ്ക്കു തീര്‍ത്ഥാടനം നടത്തുന്നതില്‍ അവര്‍ മടുക്കുന്നു. അനുദിനജോലികളുടെ സ്ഥിരമാര്‍ഗ്ഗത്തില്‍ നിന്നുപുറത്തുപോകാനും കുറേ 'അടിഭാരം' നീക്കിക്കളഞ്ഞ് ദൈവത്തിങ്കലേക്കു സഞ്ചരിച്ചു തുടങ്ങാനും അവര്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നു.

Leave a comment


Copyright © 2014 - 2020 Thoolikaa | Designed and updated by Literature and Media Ministry provided by Jesus Youth Dubai
Visitors: 161709